Back to top

Adatkezelési nyilatkozat

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően Gasztro-life Kft (székhely: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18., adószám: 14526026-2-07) az alábbi tájékoztatást nyújtja az általa üzemeltetett Elysion Fényesztétikai Szalon weboldalán (továbbiakban: weboldal) folytatott adatkezelésről.

Tartalom:

I. Az Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési alapelvek
II. Az Adatkezelő adatai
III. Az érintettek köre
IV. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama tevékenységenként
V. A kezelt adatok köre
VI. Hozzájárulás az adatkezeléshez
VII. Sütik, közösségi média, Google Analytics
VIII. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
IX. Az érintett jogai, jogérvényesítés
X. Egyéb rendelkezések

I. Az Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési alapelvek:

Gasztro-life Kft (székhely: 2400, Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18., adószám: 14526026-2-07) – Adatkezelő – a Elysion Fényesztétikai Szalon weboldalán történő online bejelentkezést biztosító tevékenységével kapcsolatban kezeli a szolgáltatás iránt érdeklődő/ időpontot foglaló felhasználók személyes adatait, kizárólag a kétoldali kommunikáció céljából, és az információ biztosítással kapcsolatos kötelezettsége (pl. tájékoztatás, időpont foglalások és lemondások) teljesítése érdekében.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a megrendelőknek a weboldalon kezelt személyes adatait. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatkezelési hozzájárulásokat évente felülvizsgáljuk a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
A megrendelő a weboldal használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így a megrendelő szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért a megrendelő tartozik felelősséggel.

II. Az Adatkezelő adatai:

Gasztro-life Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.
Adószám: 14526026-2-07
Telephely: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 17.
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18.
Telefon: +36 20 4054499
Elektronikus levelezési cím: info@elysionszalon.hu

III. Az érintettek köre:

Az Elysion Fényesztétikai Szalon weboldalán kezelési időpontra jelentkezők vagy időpont foglalást lemondók, információ iránt érdeklődők, hírlevélre feliratkozók.

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama tevékenységenként:

Az adatgyűjtés, - kezelés célja a időpontra jelentkezések feldolgozása, kérdések megválaszolása és időpont lemondások kezelése, valamint az összes ezzel kapcsolatos kommunikáció (e-mail, telefon, posta, stb.). Ezen belül különösen:

 • a bejövő e-mailek feldolgozása
  • az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
  • az adatkezelés célja: a kért információk átadása az érdeklődők számára
  • az adatkezelés időtartama: az információ biztosítás teljesítéséig terjed
 • a rendeléssel kapcsolatos e-mail kommunikáció során kezelt adatok
  • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
  • az adatkezelés célja: Adatkezelő információs e-mail útján tájékoztatja a megrendelőt, az időpont visszaigazolásáról, emlékeztetőt küld az időpontról és megválaszolja a feltett kérdéseket
  • az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg az e-mail útján az érintettet tájékoztatni kívánja
  • az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
 • hírlevéllel kapcsolatos adatok kezelése
  • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
  • az adatkezelés célja: a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldal legújabb akcióiról. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, a részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az arra felhatalmazással rendelkező adatfeldolgozók ismerhetik meg.
  • az adatkezelés időtartama: Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. A hírlevélről bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján, valamint info@elysionszalon.hu email címre küldött lemondási kérelem útján.

V. A kezelt adatok köre:

A weboldalon történő böngészéshez és információ kéréshez nem szükséges regisztráció.
A megrendelések sikeres teljesítéséhez, jelen Tájékoztató III. pontjában írt tevékenységek elvégzéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetőség (telefon, email),

VI. Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A megrendelő megrendelésével, adatai megadásával, valamint hírlevélre történő feliratkozása esetén kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az Adatkezelő tájékoztatja a megrendelőt, hogy a weboldal funkciói, a beérkezett kérések/kérdések nyilvántartása és azok érdemben történő megválaszolása csak abban az esetben lehetséges, ha a megrendelő az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

VII. Sütik, közösségi média, Google Analytics

- Weboldalunk ún. sütiket használ. A sütik kis méretű fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (pl. számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgálnak. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célokra, valamint arra használatosak, hogy weboldalunkat az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

- Facebook kapcsolat: oldalunk Facebook kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Ezt a kapcsolatot a Facebook logó jelzi. Rákattintva azonnal Facebook profilunkra léphet. Ekkor a Facebook azonnal tudja, hogy oldalunkat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el oldalunkra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt.
A Facebookkal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken.

- Instagram kapcsolat: weboldalunkon az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”) közösségi háló pluginjait is használjuk. Az Instagram plugint az oldalunkon található „Instagram” gomb jelzi.
Ha az Instagram fiókjába bejelentkezve rákattint az „Instagram” gombra, oldalaink tartalmát belinkelheti az Instagram profiljához. További információ az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában található: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- A Google Analytics adatvédelmi politikája: Oldalunk a Google Ind. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountai View, CA 94043 USA”) web szolgáltatás elemző mechanizmusát használja. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager sütiket használ a weboldal használatának elemzésére. A sütik által gyűjtött információk a Google szerverre kerülnek, ott archíválódnak.
Ha a weboldal használatakor aktiválja az IP anonimizálást, akkor felhasználói IP címét a Google rövidíti. Vonatkozik ez az Európai Unió tagállamokra és az Európai Gazdasági Térség Megállapodásában felsorolt más országokra. Az USA Google szerverére csak speciális esetekben jut el a teljes IP cím, ahol azután rövidítésre kerül. Ennélfogva weboldalunkon aktív az IP cím anonimizálás. A weboldal működtetőjének kérésére Google a begyűjtött információt a weboldal használatának elemzésére használja és beszámolókat készít a weboldal használatáról és az Internet használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A Felhasználói böngésző által közölt IP cím a Google Analitikában nem együtt kerül tárolásra a többi Google adattal.

IX. Az érintett jogai, jogérvényesítés:

- A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását, adatkezelés korlátozását.

- Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
- Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
- Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
- Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmező kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
- Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Ha kérelem esetén a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat panaszával az alábbi elérhetőségek egyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

X. Egyéb rendelkezések:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Törvényben meghatározott hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság stb.), valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szerveknek történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Amennyiben az igénylő hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Jelen tájékoztató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.).

XI. NYEREMÉNYJÁTÉK

 1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: Gasztro-Life Kft. (cím: 2400 Dunaújváros. adószám: 14526026-2-07) továbbiakban: Szervező. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) a játék időtartama alatt „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Szervező ’elysionszalon’ elnevezésű Instagram oldalával, valamint megosztja ("Megosztás") a nyereményjáték posztját hírfolyamában. A játékban 1, véletlenszerűen kiválasztott rajongó számára kerül kisorsolásra a nyeremény. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020. december 14-én kezdődik és 2020. december 22-ig tart.

 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 1. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

 A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Szervező "elysionszalon" instagram oldalával és megosztja a nyereményjáték bejegyzését saját oldalán.

 1. NYEREMÉNY

 A nyeremény 1 db 8 alkalmas hónalj lézeres szőrtelenítő sorozat.

 1. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE

A sorsolásra december 23-án kerül sor. A nyertes Játékos a sorsolást követően az Elysion Szalon profilon keresztül üzenetben felveszik a Szervezővel a kapcsolatot. A nyeremény nem átruházható.

 1. NYEREMÉNY FELHASZNÁLÁSA

 A nyeremény felhasználásának részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

 A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

10.1 Tájékoztatás

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

10.2

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény felhasználáséhoz nélkülözhetetlen személyes adatait (név, telefonszám), a Szervező és a Megbízott az időpont egyeztetés céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A nyertes feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 1. KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. XII.VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.